Sáng nay (17/11), Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tham dự hội nghị có gần 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ kế toán của các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai những nội dung cơ bản của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước, Luật trưng mua, trưng dụng tài sản và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành hai luật quan trọng này là Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước…

Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước gồm 6 chương, 32 điều, quy định những chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, về đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước, thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, bảo dưỡng sửa chữa, lập và quản lý hồ sơ tài sản nhà nước, thu hồi và điều chuyển tài sản nhà nước, bán và thanh lý tài sản nhà nước.

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản gồm 4 chương, 42 điều, quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng cũng như người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản.

Việc triển khai Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả việc quản lý và sử dụng công sản, thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong việc sử dụng công sản.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *