Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, số người hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần tiếp tục tăng. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết trên 9.500 hồ sơ, tăng hơn 1.200 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *