Sáng nay, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Viện năng suất Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và các giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh Vĩnh Long”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *