Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – Sở giao thông vận tải Vĩnh Long đã giải ngân 315 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ , đạt 60% so với kế hoạch đã đề ra .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *