Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết việc duy tu mặt đường được tiến hành trong 3 ngày qua. Đoạn đường được duy tu kéo dài từ ngã ba Cái Nhum đến gần đường dẫn lên cầu Ông Me Lớn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *