Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động song lượng tiền gởi tiết kiệm trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *