Sở công thương đã công bố quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và trao chứng nhận công nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2021” cho 28 sản phẩm công nghiệp nông thôn của 13 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hợp tác xã tại địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *