Năm 2014, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận hơn 1.000 sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện. Bên cạnh lực lượng học sinh sinh viên trong tỉnh, sinh viên các trường đại học ngoài tỉnh đã góp phần rất lớn trong việc đóng góp sức người, sức của về tham gia các công trình phần việc thiết thực tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *