Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh do Trung ương đoàn phát động, những ngày qua hơn 1.100 sinh viên trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long tình nguyện về 33 xã trên địa bàn. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa được sinh viên thực hiện, cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *