Cùng với tuổi trẻ cả nước đang hăng hái thi đua thực hiện Năm thanh niên tình nguyện và kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, gần 1 tháng qua lực lượng đoàn viên thanh niên, sinh viên trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long đã về các địa phương tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần tích cực giúp nhiều địa phương xây dựng và nâng chất xã nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *