Gần đây, nhiều đoàn sinh viên nước ngoài đến tỉnh Vĩnh Long giao lưu kết nghĩa, học tập kinh nghiệm. Các bạn trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *