Trong giai đoạn hiện nay, thế hệ sinh viên đã và đang đứng trước cánh cửa rộng mở về tri thức, đặc biệt là trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Với các bạn trẻ, để thành đạt như mong muốn, trước nhất là phải xung kích và sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *