Thu hoạch cá tra.

 Để giúp nông dân nuôi trồng thủy sản giảm bớt khó khăn, Bộ NN&PTNT đã đề nghị Nhà nước có chính sách giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn. Bộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản nên ký hợp đồng trực tiếp với các hộ nuôi để giảm chi phí khâu trung gian, chia sẻ lợi nhuận với nông dân. Ngoài ra, bộ cũng kiến nghị Nhà nước đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là khâu thuỷ lợi; khoa học công nghệ như : chất lượng con giống, công nghệ nuôi trồng thuỷ sản, xử lý môi trường để góp phần giảm giá thành sản xuất. Theo Bộ NN&PTNT, về lâu dài, Nhà nước cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường đảm bảo đầu ra ổn định với giá sản phẩm xuất khẩu đảm bảo có lợi cho người sản xuất.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *