Từ sự chung sức của các ban ngành đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của người dân, nhiều tuyến đường hoa đã khoe sắc thắm. Những tuyến đường hoa như thế không chỉ làm đẹp không gian vùng quê, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực để người dân thi đua lao động, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *