Để đẩy mạnh phong trào thi đua chăm sóc người bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thi điều dưỡng, hộ sinh giỏi cấp tỉnh năm 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *