Sáng nay, Sở NN & PTNT tỉnh Vĩnh Long tổ chức chiến dịch thăm đồng cùng nông dân. Công tác này nhằm nắm lại diễn biến các loại dịch bệnh đang gây hại trên đồng ruộng, từ đó có biện pháp quản lý hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *