Thực hiện chương trình xây dựng Thương hiệu mạnh doanh nghiệp năm 2019-2020, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với  Viện quản trị quốc tế – TP Hồ Chí Minh vừa  tổ chức  tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp được đề cử Thương hiệu mạnh của tỉnh hoàn chỉnh  hồ sơ để gửi về Hội đồng xét chọn của tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *