Trước những bức xúc người nhân dân về tình trạng xuống cấp trên quốc lộ 53 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long,  lãnh đạo Sở GTVT Vĩnh Long đã có buổi làm việc với nhà đầu tư BOT dự án nâng cấp quốc lộ 53 về công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *