Những năm gần đây, nhờ hệ thống thủy lợi được xây dựng khá hoàn thiện nên nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây màu xuống ruộng. Chủ trương này đã giúp nhiều người dân nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *