Cơn bão số 16 không đi vào đất liền, cùng với đó là các ngành chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, nên tình hình sản xuất tại vùng chuyên canh màu huyện Bình Tân vẫn an toàn sau bão.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *