Tại huyện Bình Tân, vùng chuyên canh khoai lang lớn của tỉnh Vĩnh Long, mỗi năm sản xuất hơn 10.000 ha khoai lang các loại. Thời điểm này, nông dân trong huyện đang tập trung xuống giống vụ Đông Xuân, vụ khoai chính trong năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *