Nhằm tăng cường các hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống, thu hút  người dân du xuân đón Tết, nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư, tạo sân chơi, hoạt động trải nghiệm Tết xưa cho các em thiếu nhi,  góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *