Đánh giá của cơ quan chức năng, môi trường nước ở nông thôn ngày càng bị ô nhiễm do nhiều nguyên nhân. Trong đó có ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, rác thải sinh hoạt đổ trực tiếp xuống sông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *