Từ ngày 1/11, Nghị định 105/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu bắt đầu có hiệu lực . Trong đó, vấn đề được nhiều người quan tâm là việc sản xuất, kinh doanh rượu phải được cấp phép và cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Quy định này tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *