Với chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; từ đầu năm 2022 đến nay, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long đã huy động được nguồn lực hơn 4 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *