Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 đã kết thúc tốt đẹp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *