Từ ngày 12 đến 19/4, đoàn giám sát của đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại 4 huyện, thị và 2 sở ngành trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *