Thực hiện cuộc vận động quỹ vì người nghèo, trong quí I / 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã vận động được hơn 4,4 tỷ đồng, đạt gần 13% kế hoạch năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *