Đánh cắp số phận

Trong mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2021-2025 Đại hội XIII của Đảng và những năm tiếp theo, bên cạnh thành tố: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng”, Đảng ta còn bổ sung thành tố “hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…” vào trong dự thảo văn kiện. Xung quanh nội dung này, phóng viên Truyền hình Vĩnh Long có phỏng vấn ông Nguyễn Thành Thế, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *