Năm 2018, Cái Vồn là phường đầu tiên của thị xã Bình Minh đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị”. Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân phường Cái Vồn tiếp tục phấn đấu nâng chất các tiêu chuẩn đã đạt để đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *