Nhiệm kỳ qua, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được Hội phụ nữ các cấp xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm để nâng cao đời sống và thu nhập cho hội viên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *