Xã Phú Đức, huyện Long Hồ đã và đang tập trung thực hiện tiêu chí  thu nhập bằng  nhiều giải pháp, để nâng cao thu nhập cho người  dân. Đây cũng là tiêu chí giúp xã Phú Đức hoàn thành xã nông thôn mới vào cuối năm nay. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *