Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã mang lại nhiều kết quả rất tích cực. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về kết quả này, chúng tôi có phỏng vấn ông Thạch Dương, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *