Ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là chính sách nhân văn được người lao động và doanh nghiệp mong đợi nhằm góp phần phục hồi sản xuất, đảm bảo đời sống. Để cung cấp thêm thông tin về đối tượng được hưởng chính sách, tiến độ triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, phóng viên Đài có phỏng vấn bà Huỳnh Thị Mỹ Hà, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *