Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo là một trong những phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam. Ở tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, phong trào này ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao đời sống cho nhiều người dân ở địa phương.

Điều đáng ghi nhận ở phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở tỉnh Vĩnh Long chính là sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con nông dân với mọi lứa tuổi khác nhau.

Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Văn Lùng ở Phường 8, Thành phố Vĩnh Long. Là cán bộ hưu trí, năm nay đã 71 tuổi nhưng ông Lùng vẫn tích cực cùng vợ chăm sóc 12 công vườn trồng chanh tàu, nhãn, thơm với lợi nhuận thu được hàng năm trên 85 triệu đồng.

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long giai đoạn từ năm 2005 đến 2009, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động được trên 442.900 hộ nông dân đăng ký tham gia thi đua sản xuất giỏi với nhiều loại hình phong phú như sản xuất lúa, kinh tế vườn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, VAC..

Để giúp các mô hình đăng ký thi đua đạt kết quả tốt, thời gian qua, ngoài việc huy động hàng trăm tỷ đồng vốn cho vay từ các ngân hàng, hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long còn phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho gần 240.000 hội viên tham gia.

Kết quả 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 372.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với nguồn thu nhập từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, thậm chí có mô hình đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân ở các địa phương.

Định hướng trên sẽ là tiền đề thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Vĩnh Long tiếp tục khởi sắc, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *