Công tác PCCC tại các trường học tuy được các cấp, các ngành quan tâm nhưng có một thực tế đáng lo ngại là tại nhiều cơ sở giáo dục, việc chấp hành các quy định PCCC còn nhiều bất cập, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *