Xác định phát triển giáo dục và đào tạo là mục tiêu hàng đầu để nâng cao dân trí, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương, những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên cho các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Chất lượng giáo dục nhờ vậy được nâng lên, rút ngắn khoảng cách giữa giáo dục vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc so với khu vực thành thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *