Sau vụ lúa hè thu, nông dân trong tỉnh tận dụng rơm để trồng nấm. Thời gian qua giá nấm rơm ở mức cao, nhất là nhu cầu dùng làm thực phẩm chay tăng vào tháng 7 âm lịch nên diện tích nấm rơm đang phát triển mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *