Đầu năm đến nay, nông dân các địa phương trong tỉnh phát triển thêm 20ha đất trồng thanh long. Như vậy đến nay trên địa bàn tỉnh đã trồng được trên 220 ha thanh long, trong đó có 145 ha đang cho trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *