Tự hào và phát huy những thành quả cách mạng của cha ông, tuổi trẻ Vĩnh Long luôn quyết tâm ra sức học tập và rèn luyện, đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *