Sau 30 năm tái lập tỉnh, lực lượng công nhân, viên chức – lao động tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và trưởng thành về chất lượng. Từ hơn 15.000 công nhân, viên chức – lao động khi mới chia tách tỉnh đến nay đã có hơn 87.000 người. Lực lượng nồng cốt này đã và đang phát huy vai trò không ngừng cải tiến, sáng kiến đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và kinh tế của tỉnh.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *