Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặc biệt là sau 25 năm kể từ khi chia tách tỉnh, Tỉnh Đoàn 2 tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết thanh niên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *