Phát huy tốt vai trò của mình, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long đã làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Đặc biệt là trong đại dịch Covid 19, báo chí đã phát huy tốt vai trò cung cấp các thông tin chính thống, mang tính định hướng giúp người dân hiểu đúng về dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *