Thời gian qua các cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long đã làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh, báo chí đã phát huy tốt vai trò cung cấp các thông tin chính thống, mang tính định hướng giúp người dân hiểu đúng về đại dịch Covid-19, tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin và các thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *