Là địa bàn tập trung đông dân cư là công nhân, lao động, sinh viên học sinh, có Quốc lộ 1 đi qua nên an ninh trật tự ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ rất phức tạp. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia nên đã giúp cho lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm có hiệu quả. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *