Bên cạnh hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, điều trị bệnh, mua Bảo hiểm y tế,v.v… thời gian qua, UBMTTQVN  tỉnh Vĩnh Long còn trích Quỹ vì người nghèo, vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn. Nhờ đó, nhiều gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *