Đoàn yêu cầu doanh nghiệp triển khai ngay những giải pháp để đảm bảo an toàn PCCC như: vệ sinh công nghiệp và lắp đặt lại hệ thống dây điện trần tại các phân xưởng sản xuất; Đảm bảo khoảng cách giữa các bảng điện với khu vực chứa nguyên liệu và thành phẩm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *