Vĩnh Long luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng và ý nghĩa gắn liền với sự phát triển toàn diện của tỉnh, không chỉ hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau. Trong 10 năm qua, tỉnh đã trồng hơn 400.000 cây xanh phân tán tại nhiều địa điểm góp phần tạo sân chơi, tạo bóng mát, tạo mỹ quan vùng nông thôn và cảnh quan đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *