Theo lãnh đạo Bến phà Đình Khao, trong 2 tuần qua, bình quân mỗi ngày có hơn 1.250 lượt xe ô tô các loại qua phà, tăng bình quân hơn 100 lượt so thời gian trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *