Trước tình hình bão số 16 di chuyển nhanh vào đất liền các tỉnh Nam bộ, sáng nay bến Phà Đình Khao trên sông Cổ Chiên đã đưa ra nhiều phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người cùng phương tiện khi qua phà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *